Nieuws

Trots en Vertrouwen

Op 29 oktober 2016 maakte de Cor Snoeijs, voorzitter van platform Zwemmend Roerdalen, gebruik van het spreekrecht en sprak de voltallige gemeenteraad toe. Hieronder staat de intergrale tekst van zijn toespraak.

Geachte Raadsleden, leden van college van B&W, ambtenaren van de gemeente Roerdalen, inwoners van de gemeente aanwezig en alle leden van de verenigingen als gebruiker van het Apollocomplex te Melick.

Ik sta hier met trots en vertrouwen! Trots op met name alle leden van de verenigingen die samen met burgers van zowel binnen als buiten deze gemeente gebruik zijn blijven maken van het Apollocomplex. Met vertrouwen in een positieve afloop van de besluitvorming ten aanzien van het open blijven van het zwembad.

Trots op het feit dat het ledenaantal is gegroeid en dat de doelgroep reactiveringszwemmen een toekomst is geboden. Trots dat verenigingen de krachten hebben gebundeld in het Platform Zwemmend Roerdalen en dat gemeenschappelijk initiatief de voorkeur heeft ten opzichte van het individueel verenigingsbelang.

Trots dat lange termijn denken voor gaat op korte termijn resultaat. En bovenal in ieders belang: met oog voor een leefbare, sociale, gezonde, culturele samenleving waar het prettig wonen is en zal blijven. Een voorbeeld van optimale burgerparticipatie!

Vertrouwen omdat u na positief besluit van het college van B&W als vertegenwoordiger van deze samenleving diezelfde trots ervaart. Uw betrokkenheid bij een samenleving waar u als vertegenwoordiger voor gaat in het belang van de burgers die op u gestemd hebben.

Vertrouwen in het feit dat u in het gemeentelijk belang op lange termijn handelt en uw partijbelang en kernen belang niet laat prefereren. Niet handelt vanuit een politiek spel of positiespel tussen college en raad voor wat betreft begrotingsbudgetten. Vertrouwen dat u zich voldoende heeft laten informeren en dat u zich bewust bent dat bij sluiting het schoolzwemmen stopt, meer dan 200 senioren niet meer bewegen en ontmoeten en dat de zwemsport en reddingszwemmen zich verlegt naar Echt en Roermond.

De aantrekkelijkheid van deze gemeente om te wonen of na studie weer terug te keren, gaat met het verdwijnen van deze voorzieningen dan ook verloren. U bent het gesprek met ons aangegaan en heeft ons vertrouwen gesterkt op een positieve uitslag. Wat wij voorstellen is in derde instantie in onze oplegger meer dan goed verwoord.

Ik wens u veel wijsheid toe met het maken van een besluit en vertrouw erop dat we hier na afloop van de vergadering met zijn allen trots kunnen zijn op een positief resultaat.

Cor Snoeijs, Voorzitter Platform Zwemmend RoerdalenRoerdalen Roer Je! Laat je horen! Op deze manier eindigt de 'politieke zoektocht' in sluiting van het Apollobad ZONDER een alternatief. Als Zwemmend Roerdalen zitten wij niet stil. Wij willen een deugdelijk onderzoek laten doen naar een betaalbaar en concreet alternatief.

reddingsboeiHelp ons en teken de petitie

 

 

logo