Nieuws

Het einde... of toch niet?

De raadsvergadering zit er op en wij maken de balans op. We zijn blij dat de gemeenteraad haar complimenten heeft uitgesproken over het werk dat er is verricht. Het plan dat we hebben aangeboden voldoet helaas niet aan alle wensen van de gemeente.
Concluderend zijn ze tot het besluit gekomen dat het Apollocomplex moet blijven maar tegen een maximale gemeentelijke extra bijdrage van een ton per jaar. Lukt het niet voor dat budget, dan betekent dat volgend jaar het einde van het zwembad in Melick. Wij betreuren het feit dat de inspanningen die we hebben gedaan niet voldoende zijn geweest om de gemeenteraad te overtuigen en hopen dat dit geen ontmoediging zal zijn voor eventuele toekomstige burgerinitiatieven.

Het platform neemt voor de laatste keer de uitdaging aan. Er wordt nog eenmaal alles op alles gezet om tot een oplossing te komen waar alle partijen achter kunnen staan. Het platform gaat er vanuit dat diverse fracties bij het volgende debat nogmaals hun verkiezingsprogramma lezen. Wij hopen nog steeds op een positief eindresultaat en zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen!Roerdalen Roer Je! Laat je horen! Op deze manier eindigt de 'politieke zoektocht' in sluiting van het Apollobad ZONDER een alternatief. Als Zwemmend Roerdalen zitten wij niet stil. Wij willen een deugdelijk onderzoek laten doen naar een betaalbaar en concreet alternatief.

reddingsboeiHelp ons en teken de petitie

 

logo