Nieuws

Definitief Haalbaarheidsonderzoek zwembad Roerdalen

Het burgerplatform Zwemmend Roerdalen heeft een extern bureau een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van het Apollocomplex in Melick.

Op 4 april 2016 behandelt de raadsadviescommissie het raadsvoorstel Toekomst Appollocomlex
Op 21 april 2016 zal tijdens de raadsvergadering definitieve keuzes worden gemaakt voor het Apollocomplex. Het college van B&W stelt voor:
  • Kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Platform Zwemmend Roerdalen en Procap B.V.
  • Besluit tot behoud Apollocomplex Melick, indien de DMBO tot positief resultaat leidt.
  • In te stemmen met een maximale extra jaarlijkse bijdrage van de gemeente van ( 183.956 onder de voorwaarde dat de aanbesteding via DBMO lukt, mee te nemen in de kadernota en hiervoor dan structurele dekking te zoeken.
  • In te stemmen met verlenging openstelling zwembad tot 1 januari 2017 en de daarbij behorende kosten van ( 100.000 te dekken uit reserve accommodatiebeleid.
  • In geval de DBMO-aanbesteding niet lukt: a. In te stemmen met sluiting van het zwembad per 1 januari 2017 en; b. in te stemmen met realisering nieuwbouw van de gymzaal volgens uitgangspunten en berekeningen advies binnensport
  • En de hierbij behorende 6e begrotingswijziging vast te stellen.


Klik hier voor het definitieve haalbaarheidsonderzoek.Roerdalen Roer Je! Laat je horen! Op deze manier eindigt de 'politieke zoektocht' in sluiting van het Apollobad ZONDER een alternatief. Als Zwemmend Roerdalen zitten wij niet stil. Wij willen een deugdelijk onderzoek laten doen naar een betaalbaar en concreet alternatief.

reddingsboeiHelp ons en teken de petitie

 

logo